Per 1 januari 2019 zijn duuq en Caraad Belastingadviseurs gefuseerd!
Vanaf die datum zijn wij als een gezamenlijk nieuwe onderneming verder gegaan onder de naam van Caraad Belastingadviseurs.

Onze nieuwe contactgegevens zijn:

David Savenije
 dsavenije@caraad.com
 06 8355 5226

Harmen Jan Dijkstra
 hjdijkstra@caraad.com
 06 1201 1680

Edwin Mosselaar
 emosselaar@caraad.com
 06 5359 8663

Jurgen Seton
 jseton@caraad.com
 06 8333 9812

Bezoekadres
Verlengde Hereweg 22
9722 AC Groningen

Correspondentieadres
Postbus 11008
9700 CA Groningen

Voor meer informatie verwijzen wij u naar: www.caraad.com.